maandelijkse informatie- en slijpdemonstratiedagen !

Nieuwe demonstratiedag (zaterdag), 28 mei 2022Indien u belangstelling heeft voor het bijwonen van een slijpdemonstratie en informatiedag, treft u hierbij wat nuttige informatie aan, wat u tijdens deze demonstratie kunt en mag verwachten. Omdat de meeste bezoekers bij een demonstratie aangeven dat ze weinig of niets van stenen en/of slijptechnieken afweten, wordt u een standaardprogramma aangeboden. U treft de verschillende onderwerpen hieruit op de onderstaande lijst aan. Het standaardprogramma is erg veelzijdig en verstrekt voldoende informatie om u een beeld van veel toegepaste stenen en bijhorende slijptechnieken te geven.

Maar. . . . . er komen soms ook mensen die al wel enige kennis en/of ervaring met een bepaalde slijptechniek hebben, en hierbij problemen ondervinden. Die mensen willen graag dat hun probleem besproken,- en indien mogelijk, ook opgelost wordt. Ook hiervoor is de demonstratie / informatiedag bedoeldt.

Ook wanneer u belangstelling heeft om zelf te gaan slijpen, is het bijwonen van een demonstratie vaak erg nuttig omdat u dan een overzicht krijgt wat u allemaal nodig heeft.

Als u bij uw aanmelding aangeeft dat uw belangstelling voor een bepaalde slijptechniek heeft en deze wilt bespreken, kan het standaardprogramma zodanig aangepast worden dat uw onderwerp volledig aan de orde komt. Indien dit niet mogelijk is, omdat er op dezelfde demonstratie ook andere belangstellenden komen, wordt er met u een aparte afspraak gemaakt, of op een andere manier hulp geboden.

Het standaardprogramma omvat:

 • Informatie over edelstenen;
  soorten, natuurlijke en synthetische edelstenen, voorkomen, zeldzaamheid, uiterlijk, amorf / kristallijn, waarde, nepstenen en imitatie's, synthetische stenen en hun verschillende eigenschappen.

 • Slijpmachines, en slijpmiddelen;
  trommelmachine's, spiratoren, trilpanmachine;'s, cabochonmachine's, facetmachine's en boormachine's.

 • Het slijpen van een briljant (simulatie en demonstratie);
  de computersimulatie wordt gebruikt om te laten zien hoe vanuit een ruwe steen een complete briljant geslepen wordt. Nadien wordt er met behulp van een facet-slijpmachine op een steen een aantal facetten geslepen en gepolijst, zodat het slijpen ook in de praktijk duidelijk wordt. Omdat het slijpen van een complete facetsteen vrij veel tijd in beslag neemt, komt deze steen maar gedeeltelijk af.

 • Het slijpen van een cabochon;
  een cabochon is vaak een bolronde of ovale steen die in veel sieraden wordt gebruikt. Het slijpen van een cabochon duurt ongeveer een half uur, en deze steen ziet u vanaf de ruwe steen in elke slijpfase tot een kant en klaar eindproduct ontstaan.

 • Afsluiting en nabeschouwing;
  Tijdens afsluiting wordt in een samenvatting alle behandelde onderwerpen van de demonstratie besproken. Hierbij kunt u nog vragen stellen, of aanvullende informatie krijgen.

 • Aanmelden
  In verband met een beperkte ontvangstruimte is het noodzakelijk om u vooraf aan te melden, deze aanmelding moet uiterlijk 2 dagen vooraf bij ons binnen zijn. Op elke demonstratiedag zijn er twee zelfde demonstraties, en wel van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur. Bij uw aanmelding kunt u uw voorkeur voor de ochtend of middag aangeven.

  Indien u belangstelling heeft, ontvangen wij uw aanmelding uitsluitend per e-mail. Na uw aanmelding ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging