maandelijkse informatie- en slijpdemonstratiedagen !Met ingang van 1 Juli 2022 voeren wij enkele wijzigingen door voor het bijwonen van een informatie, en slijp demonstratie dag, en wel de volgende:

Onze vaste informatie, en slijpdemonstratie dagen die we in elke maand op de laatste zaterdag van die maand hebben gehouden, zijn komen te vervallen.

In plaats daarvan kunt u vanaf nu op elke gewenste weekdag en tijdstip een afspraak voor een informatie en slijpdemonstratie maken. Omdat het dan het ook mogelijk is dat er op de door u gewenste dag, en/of tijdstip er al een afspraak door iemand anders is gemaakt, zou het fijn zijn als u bij uw opgave niet, èèn, maar enkele dagen op kunt geven wanneer u zou kunnen komen. Wanneer er op de door u opgegeven dag(en) nog door niemand een afspraak is gemaakt, wordt op die dag met u afgesproken.

Deelname:

Voor de deelname aan een slijpdemonstratie gelden de volgende voorwaarden:

Maximaal 1 deelnemer per demonstratie,

Af te spreken op elke werkdag, in de ochtend vanaf 09.00 uur tot 12.00 uur,
in de middag vanaf 13.30 tot 16.30 uur,
in de avond vanaf 19.00 uur tot 22.00 uur.

Aanmelding:

Aanmeldingen kunnen alleen maar via mail worden gedaan, en minimaal twee dagen voor de gewenste datum.

U ontvangt bij aanmelding altijd per mail een ontvangst bevestiging.

Het bijwonen van een slijpdemonstratie is ook altijd voor elke deelnemer geheel gratis. Ook is er op geen enkele wijze een koop verplichting aan verbonden.

Standaard programma:

Indien u belangstelling heeft voor het bijwonen van een informatie en slijpdemonstratie (afgekort: info/slijp demo), treft u hierbij wat nuttige informatie aan, wat u tijdens deze demonstratie kunt en mag verwachten. Omdat de meeste bezoekers meestal bij een demonstratie aangeven dat ze weinig of niets van stenen en/of de bijhorende slijptechnieken afweten, wordt u een standaard programma aangeboden. U treft de verschillende onderwerpen van dit programma in de onderstaande lijst aan. Het standaard programma is erg veelzijdig en verstrekt voldoende informatie om u een goed beeld van veel toegepaste stenen en de daarbij horende slijptechnieken te geven.

Maar. . . . . er komen soms ook mensen die al wel enige kennis en/of ervaring met een bepaalde slijptechniek hebben, en hierbij problemen ondervinden. Die mensen willen graag dat hun probleem wordt besproken,- en indien mogelijk, ook opgelost wordt. Ook hiervoor is de info/slijp demo bedoeld.

Ook wanneer u belangstelling heeft om zelf te leren slijpen, is het bijwonen van een info/slijp demo erg nuttig omdat u dan een compleet overzicht krijgt wat er allemaal bij komt kijken. Wanneer u aangeeft dat u belangstelling voor een bepaalde slijptechniek heeft, en deze wilt bespreken, kan het standaardprogramma zodanig aangepast worden dat uw onderwerp volledig aan de orde komt. Indien dit niet mogelijk is, omdat er op dezelfde demonstratie ook andere belangstellenden komen, wordt er met u een aparte afspraak gemaakt, of op een andere manier hulp geboden. Indien u uw speciale wensen vooraf aan mij kenbaar maakt, kan ik er met de indeling van de demonstratie rekening mee houden.

Het standaardprogramma omvat:

*Informatie over edelstenen; Natuurlijke en, synthetische edelstenen, nepstenen, bedrog met stenen, verschillen tussen vorming van stenen, kristalvorming en amorfe stenen, de waarde, zelf stenen zoeken en vinden, zeldzaamheid, het voorkomen, en herkenning.

Het gebruik van roterende machines zoals trommelmachines, en vibrerende machines zoals spiratoren en vlakslijpmachines. De verschillen in gebruik en toepassing.

Het slijpen op cabochon machines en faceteermachines. Wat is een goede slijpmachine ?

Het boren van gaatjes in edelstenen.

Computersimulatie;

Het slijpen van een briljant (simulatie en demonstratie);
De computersimulatie wordt gebruikt om te laten zien hoe vanuit een ruwe steen een complete briljant geslepen wordt. Nadien wordt er met behulp van een facetslijpmachine op een steen een aantal facetten geslepen en gepolijst, zodat het slijpen ook in de praktijk duidelijk wordt. Omdat het slijpen van een complete facetsteen vrij veel tijd in beslag neemt, komt deze steen maar gedeeltelijk af.

Het slijpen van een cabochon;

Een cabochon is vaak een bolronde, of een ovale steen die in veel verschillende sieraden toegepast worden. Het slijpen van een cabochon duurt ongeveer een half uur, en deze steen ziet u vanaf de ruwe steen in elke slijpfase tot een kant en klaar eindproduct ontstaan.

Afsluiting en nabeschouwing;

Tijdens afsluiting wordt in een korte samenvatting de behandelde onderwerpen van de demonstratie besproken. Hierbij kunt u nog vragen stellen, of aanvullende informatie krijgen. Hierbij kunt u ook informatie krijgen wat u allemaal moet weten als u zelf wilt gaan slijpen.

Gegevens / Aanmelden / Afmelden;

Edelsteenslijperij “Morion”
morion@edelsteenslijperij.nl

Indien u verhinderd bent om te komen stellen we een (tijdig) telefoontje ook erg op prijs!